Processen

Metalliseren

terug Zinklaag aanbrengen doormiddel van een spuitpistool

Een zinkdraad wordt door een spuitpistool getranspoteerd en wordt door een vlam van 2200° C tot smelten gebracht. Daarna wordt het gesmolten draadmateriaal door perslucht naar het object verstoven om daar een gesloten, gestolde zinklaag te vormen. Deze metallisatielaag heeft een minimale dikte van 30 micron tot 70 micron. Er is bij “De Linde” op een dusdanige wijze geïnvesteerd in de apparatuur dat een lage oppervlakteruwheid gegarandeerd is.
Voor het metalliseren dient het staal te worden gereinigd door middel van stralen op een zodanige wijze dat walshuid en roest zijn verwijderd. De reinheid van het gestraalde materiaal moet tijdens het metalliseren tenminste SA2,5 bedragen (ISO 8501). De ruwheid Ra volgens NEN3632 van het gestraalde materiaal moet tijdens het metalliseren tussen 8 en 12 liggen, bij een testlengte van Lt = 15 mm en een basislengte van = 2,5 mm.
Voor onze straalmachine is dit routinewerk en deze Ra en Sa waarden kunnen wij zonder meer garanderen.

terug